fredag 31 maj 2013

Pekingesen och Skördaren

"Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande."

Ovanstående kan man läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Det innebär att jag inte ens får släppa lös en liten pekinges om den inte kommer strikt på inkallning. Därför finner jag det något märkligt när jag på en av mina senaste skogspromenader träffar på en skogsmaskin - en s.k. skördare - som går fram som en helvetesmaskin och tar med sig det som står i dess väg (som skogsmaskiner gör) denna vecka - den sista i maj.


Det är nu aktiviteten bland vilda djur och inte minst fåglar är som störst. Nu förespråkar jag inte att hundar ska släppas lösa vind för våg,  men jag lovar att det en liten sällskapshund eventuellt kan ställa till med är ingenting mot denna krigszon för vilda smådjur med bebisar och häckande fåglar. Var är logiken i detta? Någon?


(observera att skördaren på bilden inte har något med detta inlägg att göra)

På det lilla färgglada bandet är det förtryckt : Kulturhänsyn!?

Man tar sig för pannan!

Inga kommentarer: